Borgulat
 

notariuszNotariusz Katarzyna Borgulat-Szostak

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyny Borgulat-Szostak. Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Notariusz jest mianowany przez ministra sprawiedliwości i upoważniony do sporządzania aktów notarialnych,
dokonywania innych czynności notarialnych i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.

Udzielamy kompleksowych porad notarialnych. W ramach swojej działalności Kancelaria zapewnia Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich czynności notarialnych.

Notariusz wykonuje następujące czynności:

  • akty notarialne – w szczególności umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, pełnomocnictwa, testamenty i inne;
  • akty poświadczenia dziedziczenia – zastępujące sądowe stwierdzenie nabycia spadku;
  • poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu (tzw. data pewna) oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły – w szczególności walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

akty notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych

Nasz notariusz sporządza wszelkiego rodzaju akty notarialne. Swoją prace wykonuje z należytą rzetelnością, doskonale orientuje się w przepisach obowiązującego prawa. Mogą się Państwo do niego zgłaszać, mając pewność, że sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, w poszanowaniu zasad estetyki pracy. Podejmując współpracę z naszą Kancelarią Notarialną otrzymują Państwo gwarancję poufności oraz rzetelnego świadczenia usług notarialnych.

notarisz 4b

Usługi notarialne poza kancelarią

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą naszego Biura Notarialnego, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami bądź przemawia za tym charakter czynności. Wystarczy zadzwonić, a pracownik kancelarii umówi Państwa na spotkanie z notariuszem. Notariusz przyjedzie na wskazany przez państwa adres i dokona stosownych czynności.